Friday, December 10, 2010

Artikel 17


Ingen må godtyckligt berövas sin egendom, vet ni.

No comments:

Post a Comment